Elektros energijos taupymas

  • “DREAM ENERGY” tai elektros energijos taupymas, panaikinant perteklinę energiją automatinio įtampos reguliavimo įrenginio dėka.
  • Tai elektros energijos taupymas, panaudojant geriausios kokybės elektros energiją ir pasiekiant aukščiausią naudingumo koeficientą, protingai sureguliuojant harmonikų ir galios veiksnius.
  • Tai elektros energijos taupymas, visada tiekiant nustatyto pastovaus dydžio elektros įtampą elektros energijos vartotojams, kontroliuojant išeinančios įtampos dydį pagal pateikiamos įtampos dydį, apsaugant vartotojo elektros įrangą ir pasiekiant aukščiausią naudingumo koeficientą.


“DREAM ENERGY”

  1. sumažina elektros energijos suvartojimą, panaudojant transformatorinio tipo (Toroidal Core) reaktorių, kuris maksimalai sumažina perteklinę energiją ir padidina naudingumo koeficientą.
  2. sumažina elektros energijos suvartojimą, naudojant harmonikų ir galios faktorius, panaudojant pasyvaus filtro funkciją, suderinant reaktoriaus šerdies induktyvumą ir talpumą, kad išvengti elektros vartotojų įrangos senėjimo ir pagerinti elektros energijos naudingumo koeficientą.
  3. puikiai stabilizuoja tiekiamos elektros energijos įtampos kintantį dydį, mažindama elektros energijos sunaudojimą ir apsaugodama elektrinius įrenginius nuo sugadinimo, automatiškai reguliuojant įtampos dydį, kada elektros energijos skirstomųjų tinklų pateikiama įtampa yra pastoviai svyruojantis dydis.
  4. naudojant specialų reaktoriaus šerdies apvijinį metodą, apsaugo elektros energijos vartotojų įrangą, reguliuojant tiekiamos įtampos dydį, nepaisydama apkrovimo srovės padidėjimo ar sumažėjimo.