Dislokacijos realiu laiku sistema (DRLS)

Dislokacijos sistemos (angl. RTLS – real time location system) gali būti pritaikytos ir naudojamos:
– pramonėje (gamyba, sandėliavimas, kalnakasyba, gamybos procesų automatizavimas)
– prekyboje (logistika – sandėliavimas, pagalba pirkėjų įpročių ir poreikių tenkinimui )
– transporte (krovinių pervežimas, sandėliavimas, pakrovimas-iškrovimas, darbų sauga)
– sveikatos apsaugoje (ligoninės, klinikos, slaugos namai, psichiatrijos klinikos, greitoji pagalba)
– aplinkosaugoje (atliekų rūšiavimas – surinkimas – išvežimas, perdirbimas)
– darbų saugos sistemose visoms veiklos sritims
– kultūrinėse veiklose
– grąžintinos pakuotės
– turto apsauga (kilnojamo turto ženklinimas, saugojimas, stebėjimas, aptikimas)

DRLS – skirtos racionaliam turto ir darbuotojų resursų planavimui, paskirstymui, apskaitai ir kontrolei.

DRLS pagalba galima nuolatos ir pastoviai turėti pilną informaciją kas-kur-kaip ir kada vyksta ne tik statistiškai bet ir vizualiai (žemėlapiuose, statinių planuose ir t.t.) kompiuteryje ar išmaniajame telefone.

Jums galime pasiūlyti įvairiapusiškus ir išbaigtus sprendimus visoms ankščiau išvardintoms sritims.

Mūsų atstovaujami gamintojai pateikia išbaigtus sprendimus, kurių padedami Jūs galėsite padidinti esamus resursus, juos pilnai panaudojant, taupant lėšas skirtas pastoviai atsirandantiems nuostoliams, dėl turto praradimo, pametimo, neefektyvaus panaudojimo, žmogiško faktoriaus ar pan..

Kaip veikia DRLS

Panaudojant radio dažnio atpažinimo korteles(angl. RFID tag) ir jas priskiriant konkretiems objektams, suformuojamas pilnas įrenginių, įrangos, darbuotojų ir t.t. sąrašas, kuris atitinkamai suklasifikuojamas .

Suformuojama atitinkamai pritaikymo paskirčiai programinė platforma, kuri suteikia galimybes realiu laiku vizualiai stebėti, sekti, analizuoti, informuoti, pateikti pagalbinę informaciją, kas – kur – kaip ir kada įvyksta, rekomendacijos – kas-kur- kada ir kaip vykdo užduotis ir/ar privalo vykdyti, judėti, reaguoti.

DRLS – pramonei (individualūs arba praktikoje jau panaudoti sprendimai) – atitinkantys naudotojo poreikius.

– medžiagų ir komponentų, įrangos vietos dislokacija ir judėjimas, atsekamumas.
– turto ir kito inventoriaus dislokacija, praradimo prevencija, panaudojimo optimizavimas.
– techninio personalo dislokacija bei judėjimas ir veiklos optimizavimas
– aptarnaujančio personalo dislokacija bei judėjimas ir veiklos optimizavimas.
– saugos tarnybų dislokacija bei judėjimas bei veiklos optimizavimas.
– pagalba sprendžiant darbų saugos reikalavimų vykdymą ir prevenciją (inventoriaus panaudojimas).

DRLS – prekyboje (logistika – sandėliavimas, pagalba pirkėjų įpročių ir poreikių tenkinimui)

rtls dislocation
– pagalba pirkėjui orientuotis pagal pastovius poreikius
– prekių logistika
– aptarnaujančio personalo dislokacija, judėjimas, veiklos optimizavimas.
– pagalba sprendžiant darbų saugos reikalavimų vykdymą ir prevenciją(inventoriaus panaudojimas).

DRLS – transporto sektoriuje (vidaus transportas – autokarai ir t.t.)

rtls dislocation
– pagal konkrečius individualius poreikius
– pagalba sprendžiant darbų saugos reikalavimų vykdymą ir prevenciją (inventoriaus panaudojimas).

DRLS – aplinkosaugoje

Visos atliekų dėžės pažymimos ilgalaikio RDA(RFID) kortelėmis, pagal atliekų rūšį, sumontuojami dėžės tūrio užpildymo jutikliai. Galimos atliekų dėžės plastikinės ar pagamintos iš metalo. Kiekvienos atliekų dėžės informacija įrašyta į duomenų bazę su unikaliu ID ir GPS vieta. Kiekvienas atliekų autovežis aprūpintas mobiliuoju RDA(RFID) skaitytuvu. Kiekvieno specialaus autovežio, atliekų surinkėjai nuskaito atliekų dėžių informaciją iš autovežio kabinos ir RDA(RFID) kortelių ir ilgo nuotolio skaitytuvų pagalba gaunami duomenys . Kartu pasveriamas konteineris ir visi duomenys (atliekų rūšis, kiekis, autovežis, laikas) automatiškai realiu laiku pateikiami visoms suinteresuotoms institucijoms. Taip pat, pastebėta žala ar atliekų dėžių sugedimo atvejai fotografuojami, o sistema automatiškai gauna pranešimus apie atliekų dėžių būklę.

Savivaldybes atlieku surinkimas ir išvežimas pasinaudojant Litum RDA 2016 [ PDF ]

DRLS – sveikatos apsaugoje:

dislokacijos
– paciento realiu  laiku vietos dislokacijos stebėjimas, būklė, judėjimo istorija, pagalbos kvietimas, pasiklydimas, nejudėjimas >1h.
– apsauga nuo žmogiško faktoriaus klaidų (nepaskirti medikamentai ir pan.), higiena, personalo apsauga nuo agresijos, inventoriaus ar įrangos dislokacija, panaudojimas, pametimas, praradimas (vagyste ar pan.)
– sergančių Alzheimeriu pacientų stebėjimas, iškvietimas
– sergančių Dementia pacientų stebėjimas, iškvietimas
– DRLS (arba RTLS) stebėjimo sistema pritaikoma ligoninėje ir gydymo įstaigose
– DRLS (arba RTLS) stebėjimo sistemos pritaikymas greitosios pagalbos tarnybai
– DRLS (arba RTLS) stebėjimo sistemos pritaikymas slaugos funkcijoms (ligoninės, reabilitacija, pensionatai)

Sveikatos priežiūrai RTLS RFID katalogas [ PDF ]