Gatvių apšvietimo sistemos

led_streetMiestų gatvių apšvietimo sistemų didžiąją dalį sudaro fiziškai ar morališkai pasenę šviestuvai ir lempos, jiems eksploatuoti sunaudojami didžiuliai elektros energijos kiekiai ir darbo jėgos resursai. Mažiau suvartoti elektros energijos ir darbo resursų galima keičiant šiuo metu plačiausiai naudojamas didžiaslėges gyvsidabrio ir natrio lempas kur kas našesnėmis šviesos diodų (LED-light emitting diode) didelės galios lempomis, kurioms taip pat neturi jokios didesnės įtakos šviesos srauto reguliatorių įdiegimas. Dėl mažos vartojamos galios, šviesodiodinės (LED-light emitting diode) lempos gali būti vienodai naudojamos visą tamsios paros laikotarpį, o taip pat nesudarys didesnių sąnaudų, net tamsesnės dienos metu, kai suveikia apšvietimą valdantys jutikliai, esant sutemoms ir pan.
LED didelės galios lempos ir šviestuvai , tai iš tikro turi tik 20 ?€“ 28 W galingumą, kai šviesos srauto našumas siekia net 75 Lm/W ir palyginus su dabar naudojamomis lempomis(80 Lm/W), esminio skirtumo šviesos kokybiniam pasikeitimui nesudaro. Gaminami ir didesnės galios LED lempos ir šviestuvai, kurie gali sėkmingai pakeisti ir galingesnes 400 W ir 750 W didžiaslėges lempas. Pakeisti esamas lempas vienu kartu būtų labai ryžtingas sprendimas gamtosauginiu atžvilgiu, tačiau pareikalautų didesnių investicijų ir būtų galimas, turint laisvų lėšų. Žinant, kad savivaldybių ir verslo įmonių finansinės lėšos pastoviai planuojamos deficito pobūdžiu, realesnis būtų laipsniško perėjimo prie LED lempų kelias. Šiuo atveju būtų keičiamos perdegusios ar neveikiančios lempos, bei turinčios sugedusią didžiaslėgių lempų paleidimo įrangą ir t.t.
Toks laipsniškas lempų pakeitimas nepareikalautų papildomų didelių investicijų. Būtų galima to paties biudžeto straipsnio, skirto gatvių apšvietimo remontui ir rekonstrukcijai, sąskaita, keisti neveikiančias lempas, kurios naudotų žymiai mažiau elektros energijos, tuo pačiu taupytų lėšas skirtas

  • apmokėjimui už elektros energiją,
  • didesnės elektros galios išpirkimui (įvedant naujas apšvietimo linijas),
  • elektros linijų ir aparatūros renovacijai (dėl padidėjusio šviestuvų skaičiaus ).